O nas

Informacje ogólne

Polska Szkoła Sobotnia w Crawley działa jako organizacja non-profit. Oznacza to, że szkoła nie jest prywatną działalnością gospodarczą, lecz własnością nas wszystkich: rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia.

W imieniu rodziców decyzje organizacyjne i finansowe podejmuje Zarząd, który działa w tej chwili w następującym składzie:

Jacek Szter jacek.szter@wp.pl KONTAKTY URĘDOWE

Joanna Krupa joanna1001@interia.eu BANK
Żaneta Tofil PIERWSZA POMOC
Agnieszka Stawecka stawecka.agnieszka@yahoo.com KAWIARENKA
Adam Botwicz NAGŁOŚNIENIE
Andrzej Skulski skulski76@tlen.pl WSPOŁPRACA z ZHP
Marcin Godlewski

Zarząd współpracuje ściśle z Dyrektorem szkoły, Renatą Jarecką, która odpowiada za merytoryczne funkcjonowanie szkoły (np. realizowany program, rekrutację kadry, reprezentowanie szkoły, współpracę z lokalnymi i edukacyjnymi organizacjami, instytucjami, pozyskiwanie dofinansowań itp.). Nauczyciele podlegają bezpośrednio Dyrektorowi, chociaĪ kwestie ich formalnego zatrudnienia reguluje Zarząd.

Zastępcą Dyrektora jest Anna Wyciechowska, tel. 07468 454 262, która zajmuje sięsprawami administracyjno-finansowymi szkoły, rejestrem uczniów, zaopatrzeniem w bieżące materiały.

Konto szkoły

Account name: Polish Saturday School in Crawley
Bank name: Nat West Sort code: 60-06-20
Account number: 31655041

W rubryce ‘reference’ proszę wpisywać nazwisko dziecka oraz za co dokonywana jest płatność (czesne, wpisowe).
Uprzejmie prosimy o niesumowanie wpłat!

W razie pytań związanych z płatnościami prosimy o kontakt z Panią AnnąWyciechowską:
tel. 07468 454 262

302

uczniów

36

świetnych nauczycieli

10

Lat doświadczenia

Wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Szkoła otrzymuje co roku wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, że władzom naszego kraju zależy na tym, by wspierać Polaków mieszkających poza granicami kraju, a szczególnie dzieci, które poznają język polski, kulturę i historięnaszego kraju poprzez uczęszczanie do szkół sobotnich.

W ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” otrzymaliśmy


częściową refundację opłat za wynajem lokalu dla szkoły w 2018 r. w wysokości £3,128.23.

W ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. otrzymaliśmy

częściową refundacjęopłat za wynajem lokalu dla szkoły w wysokości £2,325.30. Ponadto dwadzieścia nauczycielek z naszej kadry otrzymało jednorazowe nagrody w wysokości £80 na osobę.

W ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. otrzymaliśmy

częściową refundacjęopłat za wynajem lokalu dla szkoły oraz za działalnośćpozalekcyjną (wycieczka). Kwota dofinansowania wyniosła £5564,41. Dwudziestu nauczycieli z naszej kadry otrzymało również jednorazowe, okolicznościowe nagrody w wysokości £120 na osobę.
W grudniu 2015 r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości £4011,75 od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

Otrzymane dofinansowanie objęło częściową refundacjęopłat za:

• wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy w 2015 r.

• zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych (zrefundowane nam zostały nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/2015).

Ponadto siedemnastu nauczycieli pracujących w naszej szkole zakwalifikowało siędo otrzymania okolicznościowej nagrody w kwocie £95 dla nauczyciela.
Dziękujemy w imieniu naszych uczniów, ich rodziców, kadry i zarządu.